Pielęgnowanie drzew


Zabiegi pielęgnacyjne polegające na kształtowaniu korony drzewa należy rozpocząć jak najwcześniej. Drzewa w wieku od kilku do kilkunastu lat to najbardziej plastyczny materiał pozwalający na dużą ingerencję w przyszłą formę drzewa, przy jednoczesnym zminimalizowaniu stresu jaki dotyka roślinę w wyniku dokonanych cięć. Im starsze drzewo, tym trudniej uniknąć ran o większej średnicy, które zwiększają szansę na rozwój chorób. Zbytnie zmniejszenie masy zielonej powoduje uaktywnienie uśpionych pąków i zmasowany rozwój tzw. wilczych pędów, co może na stałe oszpecić wygląd drzewa. Nie wszystkie drzewa jednakowo dobrze znoszą przycinanie, nie wszystkie można przycinać w ciągu całego roku. Należy pamiętać, że prawidłowe pielęgnowanie drzew jest sumą wiedzy z zakresu dendrologii i arborystyki oraz doświadczenia, a nie biegłością w posługiwaniu się piłą mechaniczną. Oferta Pogotowia Drzewnego w zakresie pielęgnowania drzew obejmuje:

- ocenę kondycji drzewa i dobór prawidłowych zabiegów pielęgnacyjnych

- cięcia standardowe (usunięcie gałęzi martwych, połamanych, krzyżujących)

- cięcia korekcyjne (prześwietlenie korony, odciążenie konarów, poprawa statyki)

- cięcia techniczne (odsunięcie od dachów, budynków, dróg, etc.)

- cięcia estetyczne (poprawiające wygląd drzew)

Podczas zabiegów pielęgnacyjnych zawsze staramy się zachować naturalny pokrój drzewa, a do poprawy estetyki wysyłamy naszych najlepszych "Artystów".

Szanujemy Twoje drzewa.