O nas

Doświadczenie w pracy z drzewem zdobywaliśmy na przestrzeni wielu lat. Wiedzę teoretyczną zdobytą na studiach leśnych uzupełnialiśmy sukcesywnie dzięki praktykom zagranicznym i współpracy z wieloma firmami drzewnymi, między innymi w Forest City Tree Protection Co., Madison Tree Care & Landscaping Inc.

Prace wykonujemy z wykorzystaniem technik arborystycznych (użycie sprzętu wspinaczkowego, przystosowanego do pracy na drzewach). Techniki te pozwalają na wykonywanie oferowanych usług w warunkach ekstremalnie trudnych, takich jak: cmentarze, parki lub zwarta zabudowa. Posiadany sprzęt i doświadczenie pozwalają nam uniknąć zniszczeń i uszkodzeń obiektów (budynków, nagrobków, etc.).

Posiadamy ubezpieczenie i ponosimy pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody.

Legitymujemy się międzynarodowymi certyfikatami: European Treeworker - EAC Certificate, The National Arborist Association Certificate of Completion (Basic and Advanced), Tree Care Industry Association Certificate of Completion (Crewleader).

Zapraszamy do współpracy.