Instalowanie wiązań


Poprawa bezpieczeństwa i parametrów statyki drzewa nie zawsze musi oznaczać usunięcie zdrowych gałęzi czy wręcz całych konarów. Pamiętajmy, że podczas pielęgnacji drzew usunięcie za dużej części masy zielonej jest szkodliwe, a każda rana osłabia roślinę. W przypadku rozłożystych, wielopniowych drzew w celu poprawy bezpieczeństwa i statyki drzewa stosuje się więc wiązania (system wiązań) pomiędzy jego konarami.
Pogotowie Drzewne zapewnia: 

- prawidłowy dobór rodzaju wiązania do istniejących warunków i potrzeb

- instalację wiązań elastycznych

- instalację wiązań statycznych