Inne usługi


W ramach prowadzonej działalności Pogotowie Drzewne  świadczy ponadto następujące usługi:

- oczyszczanie drzew z pasożytów (jemioła)

- zbiór materiału nasiennego z drzew stojących

- zrębkowanie gałęzi

- szkolenia z zakresu obsługi i posługiwania się pilarką spalinową

- sporządzanie opinii i ekspertyz dendrologicznych

- inwentaryzacja terenów zielonych

- prace wysokościowe

- konsultacje